Wettelijke informatie

Naam van het kantoor: GESTEA sprl

Adres van de zetel: François DESMEDTstraat 56 – 1150 Brussel.

Adres van onze kantoren: Louizalaan 331 – 1050 Brussel.

Telefoon, fax, e-mail adres

Tel : +32 (0)2 767.67.88

Fax : +32 (0)2 894.57.72

E-mail : info@gestea.be

Ondernemingsnummer (Kruispuntbank voor Ondernemingen)

ECB : 0846.809.505

Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit: “Institut professionnel des agents immobiliers, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel

Toezichthoudende autoriteit: IPI, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel

Beroepstitel: “IPI-erkend makelaar” of, indien van toepassing, “makelaar in opleiding”, gevolgd door het IPI-nummer

IPI gecertificeerd vastgoedmakelaar: 507.130 (België)

Een aanduiding van het land waar de accreditatie werd verleend (in dit geval, België)

Een verwijzing naar de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, wat u kunt doen door op uw website een link te plaatsen naar het Koninklijk Besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Onderworpen aan de IPI-gedragscode: www.ipi.be